Bronnen
 - Bommen op Enschede (E.H.B.O.- afdeling Enschede, 1946)
- Schadekaarten van de Gemeente Enschede 1946 en 1947
- Honderdvijfenzeventig jaar straatnamen in Enschede 1809-1984 (J. van Ooyik, 1984)
- Enschede 1940-1945 (T. Wiegman, 1985)
- Adressenboek van de Gemeente Enschede 1939 en 1939 / 1940

Mijn dank wil ik uitspreken voor de ontvangen hulp in het Gemeentelijk Archief van de Gemeente Enschede!